Menu
Your Cart

PERSONEL PERFORMANS VE DEVRİYE TAKİP SİSTEMİ (100 Kullanıcı)

PERSONEL PERFORMANS VE DEVRİYE TAKİP SİSTEMİ (100 Kullanıcı)
PERSONEL PERFORMANS VE DEVRİYE TAKİP SİSTEMİ (100 Kullanıcı)
61.760,00 TL
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • Model: Ppts

Mevcut Seçenekler:

PERSONEL PERFORMANS VE DEVRİYE TAKİP SİSTEMİ

MERKEZİ YÖNETİM

Farklı lokasyonlardaki işletmelerinizin devriyelerini merkezden belirleyebilirsiniz. Güvenlik personellerine görev tanımlamaları yapılır.

DEVRİYE

Belirlenen devriye saati geldiğinde güvenlik görevlisine bildirim düşer ve devriye görevlisi devriyesini tamamlamak için devriye noktalarını gezmeye başlar.

OLAY BİLDİRİMİ

Görevli personelin devriye sırasında karşılaştığı problemlerin resmini çekerek anında bildirebilir.

YENİ TEKNOLOJİ

Eskide kalan bekçi saatleri ve tur kontrol kalemlerinizi bir kenara bırakın Akıllı telefonunuzda %100 yerli yazılım ile hem devriyenizi yapıp hem de telefonun bütün özelliklerinden faydalanın.

KOLAY ERİŞİM

Kullanıcı dostu ara yüzü ve basit çözümleriyle Devriye Takip, Güvenlik görevlilerinin rahatlıkla kullanabileceği bir uygulamayı sizlere sunuyor.

NFC (Near Field Communication)

NFC (Near Field Communication) Yakın Alan iletişim Teknolojisi ile devriye noktalarından tur kontrol bilgisi sağlanır.

ANLIK RAPORLAMA

Güvenlik personeliniz devriyelerini kolayca yaparken,siz internetin olduğu herhangi bir yerden tüm ekibin takibini raporlamasını yapabilirsiniz.

360 derece Performans Yönetim Sistemi, personelin sürekli gelişimini sağlamayı amaçlayan bir süreç olarak öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda, yöneticilerin çalışanlarıyla sürekli ilişki kurarak, çalışanının kendi amaç ve hedeflerini algılamasını sağlamaları amaçlanmaktadır. Sistemlerimiz, çalışanların işteki başarı kriterlerini önceden saptayan ve saptanmış standartlarla karşılaştırılan bir süreçtir.


Performans yönetimi; takımlardan ve bireylerden daha etkin sonuçlar almak için üzerinde anlaşmaya varılmış amaçlar, performans standartları, hedefler, ölçüm, geri bildirim, ödüllendirme / onurlandırma aşamalarından oluşan sistematik bir yönetim aracıdır.

İyi bir performans yönetiminin var olabilmesi için çalışanlara;

• Amaçların ve önceliklerinin neler olduğu

• Şu anda neler yapmaları gerektiği

• Yaptıkları işin, takımlarına ve şirket toplam performansına katkısının ne olduğunun bildirilmesi amaçlanmıştır.

Çalışanlar, kendilerinden ne beklendiğini bilip anladıkları ve daha önemlisi kendi hedeflerinin oluşturulmasında rol aldıklarında, işlerini sahiplenebilecekleri ve hedeflerine ulaşmak için maximum çaba harcayacakları bir gerçektir.


Genellikle şirketlerde algılanan performans değerlendirme, tek taraflı bir süreç olarak algılansa da, 

adil bir performans değerlendirmenin, çalışana da söz hakkı tanıyan ve kişisel eleştiri yapmasına izin veren bir yöntemle kurulması ve işletilmesi gerekliliği açıktır.


Bu fikirden yola çıkılarak sistemlerin,


• Daha önce uzlaşılmış olan beklenti ve hedeflere yönelik olması,

• Nitelik, nicelik ve zaman gibi ölçülebilir başarı işaretleri üzerinden yapılanması,
 • Somut, açıklanmış ve saydam bir sistem üzerinden işletilmesi

amaçlanmıştır.

YAZILIM ÖZELLİKLERİ
 


• Performans Yönetim Sistemi, 360 derece değerleme mantığına göre çalışır.
 


• Değerlendirmeler ve sonuç analizleri web üzerinden gerçekleştirilir.
 


• Dinleme ve değerlendirme girişleri uzaktan gerçekleştirilebilir, yönetilebilir ve raporlanabilir.
 


• Sistem müşteri bazlı çalışır, her grup için ( Ak Sigorta, Turkcell, Neckermann vb.) farklı sistemler kurulabilir.


• Müşteri grupları, performans sistem yöneticisi tarafından kurgulanır ve tanımlanır.


• Müşteri grubu çatısı altında ( Turkcell, TNN TD, TNN MH, Ak Sigorta, Yurtiçi Kargo, KVK, Teknosa, Tefal, Nivea, Neckermann, Digiturk, Netservis, X, Y, Z, vb...) o gruba dahil olan personel ve yetkileri atanır.


• Performans Yazılımında, Call Center dışındaki bölümler için de müşteri grupları (Örn:Netservis) ve performans yönetim sistemleri oluşturulabilir.


• Her müşteri çatısı (grup) için farklı performans kriterleri kullanılabilir.


• Her müşteri çatısı (grup) için farklı sayısal modelleme kullanılabilir.


• Performans Yönetim Sistem yazılımı modüler yapıdadır.


• Performans Yönetim Sistem yazılımının belirtilen özellikleri parametrik yapıdadır.

Performans ana bölümleri altında performans kriterleri her kriter için ağırlık katsayıları önem /

öncelik sıralaması her kriter için değerleme ölçeği / şıkları tanımlanır. Yazılım tarafından 100 puanı oluşturacak şekilde matematiksel modelleme oluşturulur ve işletilir.


• Müşteri grupları içerisine yeni çalışanlar eklenebilir, çıkarılabilir. Sistemden çıkarılan çalışanların eski değerleri veri tabanında korunur fakat eski çalışan isimleri değerlemeler için kullanılan güncel isim listesinde ve grafiklerde yer almaz.• Yazılım kullanımı ve özelliklerinin tarif edildiği kapsamlı bir help sayfası mevcuttur.


• Performans yönetim sistemine dahil olan her personel için Kişisel Performans Analizi yapmak mümkündür. Her personel için tüm sürelere ilişkin performans sonuçları, grafikleri vb. bütünlüklü olarak analiz edilebilir, gözlem raporları yazılabilir. Bu raporlar veritabanında saklanır.


• Hangi çalışanın, kim için, kaç defa, ne zaman, hangi değerlendirmeyi yaptığı yetkili kişi tarafından izlenebilir.


• Her çalışanın anlık değerlendirme sonuçları yetkili kişi tarafından detaylı olarak izlenebilir.


• Sisteme dahil olan çalışanların kişisel gözlem notları yetkili kişi tarafından izlenebilir.


• Her çalışan belirlenen tarih itibariyle, kendi performans sonuçlarını genel ile kıyaslayarak analiz edebilir ( Kişisel Sonuç Karnesi ).


• Yazılım üzerinde ölçüm skalası sabit değildir değiştirilebilir. Örn: 1 2 3 4 5 gibi 5 li likert ölçeği kullanılabildiği gibi, evet, hayır, yaptı, yapmadı gibi ölçüm skalaları da kullanılabilir.


• Administrator’ ın ( arayüz ile müdahale ederek ) yetki vermediği durumlarda, geçmiş aylara yönelik değerlendirme yapılamaz.


• Kullanılan yazılım modülerdir ve kod değişikliğine gerek kalmadan, arayüz üzerinden Administrator yetkisi ile


a-Performans kriterleri değiştirilebilir

b-Kriter sayısal karşılıkları değiştirilebilir

c-Müşteri bazlı gruplar oluşturulabilir,

d-Bu gruplara personel tanımlanabilir,

e-Bu gruplara atanan personelin yetkileri belirlenebilir.
 


• Belitilecek formlar HTML veya EXCEL formatlarında başka alanlara kayıt edilebilir niteliktedir.
 


• Sistem genelinde kullanıcı, işlem ve bilgi düzeylerinde güvenlik sağlanır. Kullanıcılar yetkilerine göre modüllere ulaşır.


• NT Authentication kullanılmadığı durumlarda, her kullanıcıya bir kullanıcı kodu ve şifre verilmekte, yapılan yetki tanımlama işlemlerinin kimin tarafından yapıldığı sisteme kaydedilmektedir. Şifre kullanıcı isteğine göre değiştirilebilir.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

1

Dynamic Content for module_id = 369
Etiketler: Performans , Personel , Devriye , Takip , Sistem